Strona domowa / Sukcesja / Sukcesja Własności / Jak zwiększać wartość rodzinnego kapitału angażując w to kolejne pokolenia? Family Start-UPs w przestrzeni rodzimej gospodarki.
Jak zwiększać wartość rodzinnego kapitału angażując w to kolejne pokolenia? Family Start-UPs w przestrzeni rodzimej gospodarki.

Jak zwiększać wartość rodzinnego kapitału angażując w to kolejne pokolenia? Family Start-UPs w przestrzeni rodzimej gospodarki.

Założyciele polskich firm rodzinnych o ile nie mają sukcesora, który w sposób naturalny przejmuje zarządzanie firmą zastanawiają się w jaki sposób zapewnić wielopokoleniowość zbudowanego kapitału rodzinnego i możliwość jego pomnażania. 

I z jednej strony można pochylić się nad analizą i doświadczeniem zachodnich gospodarek, które budują swoją wartość na wielopokoleniowych imperiach firm rodzinnych. Gospodarek, które korzystają z rozwiązań prawnych od wielu dekad. Dopiero jednak próba przeniesienia tych rozwiązań do krajowej rzeczywistości napotykać może trudności. Trudność skupiająca się w sferze prawnej, istniejącym systemie prawnym i braku tożsamych rozwiązań do zagranicznych. Nie oznacza to jednak, że rodzimy przedsiębiorca nie może korzystać z dorobku zagranicznego. Może. Niestety nie każdy się na to decyduje. Kluczowymi przeszkodami są koszty oraz brak poczucia bezpieczeństwa związanego z obcym systemem prawnym. Do tego obawy przed bardzo szybko zmieniającymi się regulacjami w zakresie prawa podatkowego, w tym dotykającymi przedsiębiorców i ich firmy, którzy ze swoją własnością lub działalnością wychodzą za granicę. 

Dlatego ważne jest wspólne zaangażowanie całego środowiska działającego na rzecz przedsiębiorczości rodzinnej we wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa ustawy regulującej powstanie i działalność fundacji prywatnych (fundacji rodzinnych). Zaangażowanie to powinno nieść za sobą wypracowanie najlepszej struktury fundacji prywatnej, tak by osiągnięty został cel gospodarczy – bezpieczeństwo zgromadzonych aktywów i realizacja woli fundatora.

Czy wobec tego możliwe jest zbudowanie wielopokoleniowego przedsięwzięcia rodzinnego bez korzystania z rozwiązań zagranicznych?

Obecnie dostępne mamy rozwiązania pozwalające ustrukturyzować biznes rodzinny na pokolenia. 

Grupa kapitałowa

Jednym z nich jest stworzenie grupy kapitałowej z tzw. holderem na czele. Ma to na celu uporządkowanie działalności skupionej w wielu spółkach z powiązaną aktywnością gospodarczą. Praktyka tworzenia holdingów (grupy kapitałowej), z odpowiednią strukturą właścicielską budowana jest od wielu lat. Porządkowanie działalności to również często odpowiedź na pytanie o najlepszą formę prawną jej prowadzenia: spółkę kapitałową czy osobową. Działania strukturyzacyjne zmierzają do optymalizacji prowadzenia działalności, ułożenia struktury właścicielskiej, zarządczej oraz wspierają proces sukcesji w biznesie. Porządkowanie działalności wymaga wielu procesów, w tym przekształceń.

Strukturyzacja finansowania działalności

Bardzo ważna jest również kwestia finansowania działalności. W wielu przedsięwzięciach finansowanie wychodzi od właścicieli albo powołanej do tego tzw. spółki finansującej. Procesy sukcesji wymagają niejednokrotnie uporządkowania modelu finansowania na przyszłość. Szczególnie gdy do biznesu dołączają kolejni członkowie rodziny a ich oczekiwania są różne. Finansowanie, które może zostać oparte na finansowaniu zewnętrznym (np. finansowanie bankowe, obligacje korporacyjne), albo wewnętrznym, w ramach grupy kapitałowej lub właścicieli. 

Finansowanie nowych przedsięwzięć

Finansowanie nowych przedsięwzięć rodzinnych może przybrać formułę Family Start-UPs. Rozwiązanie, które z jednej strony pozwala młodemu pokoleniu spróbować własnej aktywności gospodarczej korzystając z istniejących na rynku form wspierania start-upów (ulgi, planowane rozwiązania w ramach Innovation Box). Z drugiej pozwala korzystać z rodzinnych możliwości inwestycyjnych. Udział finansowania ze środków rodzinnych w Family Start-UPs  wynika z uzgodnień i wypracowanego modelu wspierania nowych przedsięwzięć ze środków zgromadzonych w biznesie rodzinnym. Może on przybrać formułę wsparcia finansowego (jak np. pożyczka) albo kapitałowego (udział w kapitale zakładowym). Dodatkowo może stanowić również o potencjale założyciela Family Start-UPs do wielkości uczestniczenia w przyszłości we własności całego biznesu rodzinnego (w zależności od wybranej formuły sukcesyjnej).

I jaką rolę pełnić może rodzinna fundacja?

Po pierwsze może być podmiotem finansującym. Zarówno działalność operacyjną w sytuacjach kryzysowych, nowych inwestycji. Jak i finansującym nowe inicjatywy gospodarcze przez kolejne pokolenia. Fundacja w ten sposób może realizować dwa cele: wsparcie beneficjentów (członków rodziny) w procesach inwestycyjnych oraz pomnażanie kapitału we wspólnych nowych inwestycjach z członkami rodziny (Family Start-UPs). W ten sposób fundacja może wspierać beneficjentów jako przedsiębiorców i niezależnie inwestować (pośrednio lub bezpośrednio) kapitał w rozwój przedsięwzięcia (jako finansujący lub współwłaściciel).

Przy tym wszystkim ważne jest jednak zadbanie o sferę rodzinną, która ma największe przełożenie na sukces gospodarczy firmy rodzinnej i nowe inwestycje. Dbałość ta przejawiać się powinna w uregulowaniu majątkowym i spadkowym relacji rodzinnych, przyjęciu modelu funkcjonowania rodziny w biznesie i zasad korzystania przez nią z kapitału rodzinnego. 

____________

Artykuł sponsorowany przez:

Jak zwiększać wartość rodzinnego kapitału angażując w to kolejne pokolenia? Family Start-UPs w przestrzeni rodzimej gospodarki.

Kancelaria Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Koncentruje swoją działalność wokół przedsiębiorczości rodzinnej. Doradzamy klientom w zakresie strukturyzacji majątku, relacji korporacyjnych i aspektach prawnych środowiska biznesowo-rodzinnego. Wspieramy w procesie sukcesji. Działamy w o obszarze rynku kapitałowego oraz prawa bankowego i finansowego jak również prawa nieruchomości.


____________

Jak zwiększać wartość rodzinnego kapitału angażując w to kolejne pokolenia? Family Start-UPs w przestrzeni rodzimej gospodarki.

____________

Jak zwiększać wartość rodzinnego kapitału angażując w to kolejne pokolenia? Family Start-UPs w przestrzeni rodzimej gospodarki.

O Agnieszka Krysik

Kancelaria Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. radca prawny, wspólnik w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., autorka bloga SUKCESja www.wsukcesji.pl

Zobacz również

Dobry ład biznesu rodzinnego jako istotny czynnik sukcesu przedsiębiorstw rodzinnych

Dobry ład biznesu rodzinnego jako istotny czynnik sukcesu przedsiębiorstw rodzinnych

Aby osiągnąć trwały sukces przedsiębiorstwa rodzinne potrzebują ładu biznesu rodzinnego [governance], tzn. jasnych celów, wartości …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.