Strona domowa / Wideo / Wywiady z Ekspertami / Możliwości finansowania typu private debt w firmach rodzinnych

Możliwości finansowania typu private debt w firmach rodzinnych

 

We wtorek, 17 maja o godzinie 15:00 odbędzie się webinarium, podczas którego podzielą się Państwo swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie finansowania przedsiębiorstw w formule private debt. Na początek bardzo proszę przybliżyć naszym Czytelnikom, czym zajmuje się firma CVI.

Możliwości finansowania typu private debt w firmach rodzinnych

Magdalena Śniegocka: CVI to niezależna firma inwestycyjna obecna na rynku od 2012, skupiająca się na inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów pod zarządzaniem wynoszącej blisko 1 mld EUR.

Dostarczamy dopasowane rozwiązania finansowe dla MŚP, które zaspokajają szeroki zakres potrzeb kapitałowych, takich jak: wydatki inwestycyjne, kapitał obrotowy, wykupy wspólników, refinansowanie, dokapitalizowanie i restrukturyzacje, czy też szczególnie adekwatne w przypadku firm rodzinnych – finansowanie sukcesji.

Poprzez swoje działania ograniczamy zjawisko luki w finansowaniu MŚP, dostarczając kapitał na potrzeby realizacji projektów, które nie zawsze mogą zostać sfinansowane przez banki, a z drugiej strony, w ramach których przedsiębiorca nie chce pozbywać się udziałów, co miałoby miejsce przy wejściu funduszu private equity. Można więc powiedzieć, ze doskonale uzupełniamy lukę pomiędzy finansowaniem bankowym, a rozwiązaniami oferowanymi przez fundusze typu private equity.

Naszą misją jest aby każdy dobry projekt w Europie Środkowo-Wschodniej został sfinansowany.

 

Co wyjątkowego firmy rodzinne mogą znaleźć w finansowaniu private debt, czego nie oferują banki lub fundusze typu private equity?

 

Olaf Hofses: Private debt to finansowanie na rynku prywatnym w elastycznej formule długu korporacyjnego. Private debt nie konkuruje z finansowaniem bankowym – może z nim współistnieć będąc finansowaniem podporządkowanym a zarazem dodatkowym elementem w strukturze kapitałowej. Często finansujemy także projekty w strukturze nie osiągalnej dla banku, lub które nie mają dostępu do finansowaniu bankowego np. z uwagi na ograniczony pakiet zabezpieczeń.

Co ważne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, analizujemy nie tylko historyczne wyniki spółki, ale również perspektywy jej rozwoju. Zwracamy szczególną uwagę na zdolność biznesu do generowania gotówki i tym samym do obsługi zadłużenia. Takie podejście pozwala nam wspierać także te przedsiębiorstwa, które nie mają wystarczających aktywów mogących stanowić zabezpieczenie dla banku, natomiast ich model biznesowy cechuje wysoki poziom konwersji gotówki.

Private debt stanowi także interesującą alternatywę dla finansowania w formie equity. Umożliwia spółce pozyskanie kapitału w formie długu, a więc bez ingerencji w strukturę udziałową. Nie powoduje zjawiska rozwodnienia kapitału należącego do obecnych właścicieli, pozostawiając tym samym w ich rękach potencjalne korzyści wynikające ze wzrostu wartości biznesu. W porównaniu do funduszy private equity oczekujemy niższej stopy zwrotu, ale w zamian poszukujemy wyższego komfortu w zakresie ochrony zainwestowanego kapitału.

 

Jedną z najczęstszych potrzeb firm rodzinnych jest pozyskanie środków na sfinansowanie sukcesji. Czy cel ten może sfinansować CVI? Jakie inne potrzeby mogą zostać pokryte ze środków private debt?

 

Magdalena Śniegocka: Sukcesja w firmie rodzinnej jest złożonym, wielowątkowym procesem. Przekazanie biznesu kolejnemu pokoleniu, często ma miejsce bez jakichkolwiek przepływów pieniężnych dla nestora, który w efekcie tego procesu przekazuje tak naprawdę często główne aktywo kształtujące jego majątek i tym samym główne źródło utrzymania. Private debt ma tutaj zastosowanie w pozyskaniu finansowania na cele związane z wypłatą dywidendy do właścicieli, co może umożliwić monetyzację aktywa, jakim jest przedsiębiorstwo bez konieczności sprzedaży udziałów. W efekcie własność pozostaje w rodzinie, a dług spłacany jest przez spółkę.

Musimy mieć jednak świadomość, że bardzo często zdarza się, że założyciel nie ma możliwości przekazania sterów w biznesie kolejnemu pokoleniu. W takiej sytuacji wykup menedżerski może okazać się ciekawą alternatywą. Oczywiście taka decyzja wymaga przygotowania właścicieli i przedsiębiorstwa – również od strony finansowej. Można rozważyć np. wdrożenie pakietu motywacyjnego dla zarządu, tak aby w średnio-okresowej perspektywie zarząd posiadał kapitał, bądź udziały w przedsiębiorstwie, które może wykorzystać jako wkład własny w transakcji wykupu. Pozostałą część finansowania w takim przypadku może dostarczyć CVI.

 

Jaka jest wysokość pożyczanej kwoty i w jakim czasie powinna ona zostać spłacona?

 

Olaf Hofses: Jesteśmy w stanie dostarczyć kapitał (na pojedynczą transakcję) już od kwoty 10 mln PLN. Zazwyczaj finansujemy projekty w przedziale od 20 do 30 mln PLN, ale możemy też przeznaczyć na pojedynczą transakcję kwotę w wysokości 80 mln PLN.

Jeżeli chodzi natomiast o okres spłaty to powinna ona nastąpić w horyzoncie do 5 lat, gdzie średni okres zapadalności w przypadku realizowanych przez nas inwestycji wynosi ok. 3 lata. Warto też zaznaczyć, że lubimy, kiedy „pieniądz pracuje” i z tego powodu nie przepadamy za zbyt krótkimi inwestycjami.

To co odróżnia nas w tym zakresie od banku, to fakt, że nie wymagamy regularnych spłat kapitału. Możemy zaakceptować nieregularny harmonogram lub spłatę na koniec okresu. Jest to szczególnie istotne w przypadku biznesów szybko rosnących lub takich które muszą przeznaczyć znaczące środki na zabezpieczenie kapitału pracującego. Szczególnie obserwujemy to jako efekt pandemii COVID-19 ze względu na rosnące ceny materiałów, surowców lub wymóg przedpłaty związany z ograniczoną dostępnością surowców. Każdorazowo staramy się dopasować harmonogram spłat do konkretnej potrzeby.

W każdym przypadku jednak, już na samym wstępie, musimy dobrze zrozumieć możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji i nakreślić wraz z przedsiębiorcą wiarygodny scenariusz spłaty, np. poprzez refinansowanie lub wykup przez innego inwestora.

 

Czy CVI w przeszłości realizowało już podobne projekty dla firm rodzinnych? Mogą Państwo podać przykład?

 

Magdalena Śniegocka: Dobrym przykładałem może być nasza współpraca z firmą, która jest dziś jedną z najnowocześniejszych piekarni w Polsce i liderem produkcji pieczywa mrożonego. Jest to firma rodzinna o niemal już 100-letniej tradycji i silnej świadomości w tym zakresie.

Nasza współpraca rozpoczęła się w momencie, kiedy spółka była w trakcie dużego procesu inwestycyjnego. Niestety pierwotnie zakładany budżet inwestycji został przekroczony i spółka chcąc dokończyć plan finansowała jego realizację częściowo ze środków pochodzących z kapitału obrotowego. Odbiło się to negatywnie na jej płynności, w rezultacie czego pojawiły się przeterminowania i w konsekwencji zajęcie komornicze. Bank zamiast pomóc w pogarszającej się sytuacji, zareagował poprzez wstrzymanie finansowania. Zespół CVI przeanalizował wówczas sytuację i rozpoznając bardzo perspektywiczny rynek (pieczywo mrożone), a także widząc nowoczesne moce produkcyjne i czekających klientów, podjął decyzje o udzieleniu finansowania.

W ramach zrealizowanej inwestycji zrefinansowaliśmy bank, spłaciliśmy zaległe zobowiązania handlowe, dokapitalizowaliśmy spółkę umożliwiając dokończenie programu inwestycyjnego oraz pomogliśmy we wzmocnieniu kapitału obrotowego.

Dziś spółka jest zdecydowanym liderem rynku i od momentu naszej inwestycji w ciągu 5 lat zwiększyła zyski ponad 4-krotnie. Wciąż współpracujemy z właścicielami, będąc dla nich naturalnym partnerem, który z jednej strony pomaga spółce się rozwijać i rosnąć, a z drugiej strony zachować biznes w rękach rodziny, co byłoby trudne do osiągniecia np. w przy współpracy z funduszem private equity.

 

Dla firm rodzinnych ważne jest zachowanie niezależności. Jaką rolę pełni CVI w procesie inwestycyjnym i na ile ingeruje w model biznesowy finansowanego podmiotu?

 

Olaf Hofses: Private debt opiera się na wykorzystaniu instrumentów dłużnych (najczęściej oferta prywatna obligacji). Z jednej strony spółka pozyskuje inwestora i kapitał, a z drugiej strony unika rozwodnienia udziałów. Warunki takiego finansowania są każdorazowo dostosowywane do specyfiki i struktury transakcji.

W przeciwieństwie do funduszy private equity, CVI występuje najczęściej w roli inwestora pasywnego.  Po przeprowadzeniu transakcji uzgadniamy ze spółką zakres i częstotliwość raportowania, które sprowadza się do cyklicznego (najczęściej kwartalnego) przekazywania raportów finansowych oraz kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych (KPIs). Definiujemy także kowenanty, które określają listę kluczowych zdarzeń dozwolonych i niedozwolonych a tym samym pozwalają na sprawowanie tzw. negatywnej kontroli. W praktyce, zależy nam na inwestowaniu w dobrze zarządzane biznesy, które możemy wesprzeć kapitałowo. Jako inwestora, nasza rola sprowadza się do tego, że staramy się podpowiadać i wspierać przedsiębiorców naszym doświadczeniem, ale to im pozostawiamy kierowanie biznesem.

 

W jaki sposób firma rodzinna, która jest zainteresowana finansowanie private debt, powinna przygotować się do rozmowy z Państwem? Co dla Państwa jest najważniejsze podczas analizy wniosku inwestycyjnego?

 

Magdalena Śniegocka: Od strony technicznej w zakresie komunikacji zdecydowanie pomocne jest, jeżeli spółka posiada materiał dotyczący jej profilu działalności oraz prowadzonego biznesu takie jak np. biznesplan czy memorandum informacyjne, który pozwoli nam zrozumieć biznes i aktualne potrzeby spółki. Dodatkowo, w ramach analizy wymagamy także modelu finansowego wraz z projekcjami na okres finansowania.

W ramach oceny potencjalnych inwestycji kluczowe są dla nas przepływy pieniężne i zdolność biznesu do obsługi zadłużenia. Jest to zarówno istotne z perspektywy możliwości dopasowania finansowania do możliwości firmy, jak również uwiarygodnienia możliwych ścieżek wyjścia z inwestycji w akceptowalnym dla nas horyzoncie czasowym (maksymalnie do 5 lat).

Z perspektywy oceny samego modelu biznesowego, tak jak już zostało wspomniane wcześniej, nasza strategia zakłada wykorzystanie w ramach inwestycji instrumentów dłużnych, co pozwala z jednej strony na pozostawienie w rękach właścicieli potencjalnych korzyści wynikających ze wzrostu wartości biznesu, w zamian jednak oczekujemy wyższego  komfortu w zakresie ochrony zainwestowanego kapitału, co może zostać osiągnięte zarówno poprzez odpowiednie zabezpieczenia jak i powtarzalny charakter biznesu odzwierciedlony np. poprzez stabilną bazę klientów lub długoterminowe kontrakty.

 

Na koniec proszę Państwa o podsumowanie, dlaczego warto wziąć udział w organizowanym przez Państwa webinarium? Czego dowiedzą się przedstawiciele firm rodzinnych?

 

Olaf Hofses: Seminarium „Możliwości finansowania typu private debt w firmach rodzinnych”, które organizujemy we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnych to świetna okazja dla firm rodzinnych, aby dowiedzieć się:

  • czym jest finansowanie typu private debt i dlaczego zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców w Europie Zachodniej?
  • jak umożliwić przeprowadzenie zmian właścicielskich z naturalnymi sukcesorami z uwzględnieniem oczekiwań finansowych nestora?
  • jak przygotować przedsiębiorstwo do współfinansowania wykupu managerskiego w przypadku braku naturalnych sukcesorów?
  • w jaki sposób pozyskać elastyczne finansowanie pozabankowe na rozwój bieżącej działalności, przejęcia, reorganizację czy wykupy wspólników bez konieczności sprzedaży udziałów?

Jeżeli, któryś z wymienionych powyżej zagadnień wydaje się interesujący lub adekwatny do wyzwań przed którymi stoi obecnie firma to zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału.

Rejestracja:

https://cvi.clickmeeting.com/finansowanie-typu-private-debt-w-firmach-rodzinnych/register

Magdalena Śniegocka to ekspert w dziedzinie inwestycji i finansów z 14-letnim międzynarodowym i wielosektorowym doświadczeniem. W swojej karierze zawodowej zrealizowała inwestycje i transakcje pozyskiwania kapitału o wartości ponad USD 12 mld oraz nadzorowała wiele spółek portfelowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego i Członka Komitetu Inwestycyjnego w CVI, odpowiadając za pozyskiwanie, realizację i monitorowanie inwestycji typu private debt oraz private equity. Przed dołączeniem do CVI zdobywała doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Lehman Brothers i Nomura w Londynie, a następnie kierowała działem Corporate Finance w Kulczyk Investments.Możliwości finansowania typu private debt w firmach rodzinnych

 

Olaf Hofses to manager z ponad 11-letnim doświadczeniem w obszarze inwestycji, bankowości oraz doradztwa transakcyjnego. Zdobywał doświadczenie realizując złożone transakcje oraz projekty z zak   resu pozyskiwania i strukturyzacji finansowania, reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wdrażania projektów strategicznych.

Obecnie Manager Inwestycyjny w CVI, gdzie odpowiada za pozyskiwanie, realizację i monitorowanie inwestycji typu private debt oraz private equity. Przed dołączeniem do CVI zdobywał doświadczenie w takich firmach jak EY oraz ING.

Możliwości finansowania typu private debt w firmach rodzinnych

CVI Dom Maklerski (CVI) z siedzibą w Polsce jest największym zarządzającym funduszami private debt w Europie Centralnej, z aktywami o wartości blisko 1 mld EUR. Od chwili utworzenia w 2012 r. CVI zawarł blisko 700 prywatnych transakcji dłużnych, inwestując ponad 2,5 mld EUR w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Większość funduszy zarządzanych przez CVI bezpośrednio finansuje przedsiębiorstwa poprzez instrumenty dłużne. W 2019 r. CVI jako pierwszy polski (a także pierwszy środkowoeuropejski) zarządzający funduszami został wyróżniony przez magazyn „Private Debt Investor” nagrodą Lower Mid–Market Lender of the Year, Europe 2018. CVI jest sygnatariuszem wspieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (UN–PRI).

 

Więcej Informacji znajdą Państwo na www oraz Linkedin

O Portal Family Business

Zobacz również

Jacy pracodawcy wygrywają walkę o talenty w dobie AI? Wyniki konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie | Człowiekowi"

Jacy pracodawcy wygrywają walkę o talenty w dobie AI? Wyniki konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie | Człowiekowi”

Kolejny rok Instytut Biznesu Rodzinnego był Partnerem Strategicznym konkursu Family & Human Wellbeing Humanites Award …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.