Strona domowa / Zofia Dzik

Zofia Dzik

Innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, fundator Instytutu Humanites. Doświadczony menadżer, pionier rynku finansowego direct opartego o zaawansowane nowe technologie w Polsce i CEE (m.in. CEO TU Link4), mentor w programach rozwoju kobiet oraz dla start upów; juror, członek John Maxwell Team gromadzącego międzynarodowych expertów i mówców w zakresie przywództwa. Autorka Modelu Spójnego Przywództwa™ (pierwszy model przywództwa na rynku polskim) oraz Nielinearnego Modelu Długoterminowego Rozwoju i Zwrotu z Kapitału Społecznego Humanites; dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Członek wielu rad nadzorczych spółek giełdowych, członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW.