Strona domowa / CSR / Szczęśliwa firma, pomocna firma? Budowanie przewagi rynkowej poprzez działania CSR.

Szczęśliwa firma, pomocna firma? Budowanie przewagi rynkowej poprzez działania CSR.

Czy ta praca ma sens?

Psycholog W. A. Khan w artykule Psychologiczne warunki osobistego zaangażowania i zdystansowania się w pracy podaje pytanie o sens pracy, jako jedno z trzech, które pracownicy zadają sobie zanim zaangażują się w pracę. Po zastanowieniu się, czy jest ona dla nas bezpieczna i czy damy radę ją wykonać, zaczynamy szukać w niej sensu. Ekonomista behawioralny Dan Ariely łączy sens pracy z postrzeganiem jej celowości. Odwołuje się to do tego, czy dostrzegamy powiązanie między naszą pracą, a jej realnym wpływem na rzeczywistość. Zatem to, czy nasze zadania, zgodnie z naszymi wartościami, wpływają na rzeczywistość, to jeden z kluczowych elementów warunkujących osobiste zaangażowanie w pracę. 

W odpowiedzi na te potrzeby coraz więcej firm budując pozycję firmy na rynku, nie bierze pod uwagę jedynie zysku kapitałowego, ale również aspekt społeczny. Współpraca, jak i pozytywna atmosfera, partnerstwo, dążenie do jednego wybranego celu sprzyjają wymianie wiedzy wewnątrz instytucji.  Jednocześnie sprzyja to tworzeniu wizerunku organizacji, która uczy się oraz jest otwarta na zmiany, zwłaszcza te społeczne. Osoby działające w takich strukturach, prezentują wysoki poziom zaangażowania, a przez to wysoką jakość swojej pracy dla dobra organizacji, jak i dla samych siebie. 

Szczęśliwy pracownik to szczęśliwa firma!

Psychologia pozytywna w badaniach na temat rozwoju pracownika i organizacji zwraca uwagę na rolę budowania optymizmu w pracy. Wyróżnia ona trzy działania, które sprzyjają w jego budowaniu: podnoszenie zadowolenia (nastroju) pracowników, budowanie zaangażowania oraz wzmocnienie znaczenia, sensu pracy. Dbając o te trzy elementy dbamy o szczęście pracowników, przez co wzmacniamy ich osobiste zaangażowanie, satysfakcję i chęć pracy. Szczęśliwy pracownik to szczęśliwa firma. Tylko jak to osiągnąć? Najlepszym sposobem jest pomoc pracownikom w produkcji oksytocyny w mózgu, która redukuje szkodliwe działania stresu oraz  w uwolnieniu endorfin, czyli hormonów szczęścia, które oprócz redukcji bólu, sprawiają, że czujemy pozytywne emocje! Badania naukowców pokazują, że dzieje się to między innymi podczas czynienia dobra – pomaganie wpływa na poczucie sensu i szczęście. Jak zatem skutecznie zadbać o przestrzeń na pomaganie i wspieranie akcji społecznych? Z odpowiedzią spieszą eksperci od CSR.

CSR – czym jest i jakie daje możliwości?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) to obecnie coraz częściej spotykana forma zarządzania w przedsiębiorstwach, która łączy w sobie działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, pozytywne oddziaływanie na społeczność, a jednocześnie pracowników. Podstawą do działań CSR jest założenie, że przedsiębiorstwo jest częścią społeczeństwa. W związku z tym społeczeństwo ma prawo do posiadania pewnych oczekiwań w stosunku do zachowań biznesowych oraz oddziaływania firmy na nich samych i otoczenie. Dlatego działania CSR zakładają zachowanie firm uwzględniające aspekt społecznych celów i wartości. Praktyki te powinny sprzyjać dobru ogólnemu, wykraczać poza interesy firmy i tego czego wymaga prawo (McWilliams, Siegel, 2001). Jest to aktywne wyjście poza unormowane obowiązki przedsiębiorstwa i znalezienie przestrzeni do realizacji naszych dodatkowych postulatów zgodnych z wartościami naszej firmy.
               Praktyki CSR mogą być realizowane na wielu płaszczyznach. Wiele firm reaguje na problemy społeczne, łącząc swoje działania marketingowe z chęcią zmiany postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia (marketing zaangażowany społecznie). Często w tym celu powstają całe kampanie społeczne. Kolejnym obszarem w którym warto reagować, jest problem ekologiczny. Wiele firm zaczynając od małych zmian w biurze dąży do coraz większego ograniczania emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Poprzez przemyślaną produkcję, transport i logistykę można przyczynić się do znacznej poprawy stanu środowiska. Jednak kluczowym aspektem podczas wdrażania CSR jest zadbanie o samopoczucie naszych pracowników, bo to właśnie oni są najważniejszym kapitałem i dobrą energią firmy. Aby zacząć rozwiązywać problemy społeczne, należy najpierw odpowiedzieć na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa. Poprzez programy etyczne i wolontariaty pracownicze można zadbać o zespolenie zespołu wokół jednego, wartościowego i bliskiego im celu. Wolontariaty dają przestrzeń na podejmowanie i wspieranie przez firmę działań pracowników na rzecz  organizacji pozarządowych. Pracownicy zostają wolontariuszami, którzy wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, świadczą różnego rodzaju pomoc. Firma natomiast umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie. Jak to wygląda w praktyce?

Jako Fundacji Uniwersytet Dzieci chętnie wchodzimy we współpracę z firmami, które wspierają i chcą rozwijać potencjał dzieci oraz rozbudzać ciekawość najmłodszych, a tym samym – kreować lepszą przyszłość.. Od 2007 roku, jako organizacja non profit, upowszechniamy nowoczesne metody edukacji. Działamy w dwóch obszarach: popularyzujemy bezpłatne scenariusze lekcji do pobrania i wykorzystania przez nauczycieli oraz organizujemy sobotnie warsztaty i wykłady bazujące na autorskiej Metodzie Pytań i Doświadczeń. Współpraca z biznesem jest jednym z filarów naszej działalności, ponieważ chcemy kształtować przyszłe pokolenia kompetentnych pracowników i wiemy, że ich edukacja zaczyna się już w najmłodszych latach życia dziecka. Dajemy przestrzeń w której pracownicy-wolontariusze mogą między innymi realizować się jako wykładowcy, pomagać w sobotnich zajęciach lub wspierać merytorycznie nasze działania.

Jak CSR wpływa na pracowników i firmę?

Przedsiębiorstwo, które wykracza poza chęć zysku i  inwestuje w kapitał ludzki, pokazuje, że dostrzega potrzeby rozwoju pracowników. Pogłębia to motywację, zaangażowanie, a przede wszystkim pozwala wzmocnić sens wykonywanej pracy. Przykładem firmy, która współpracuje z Fundacją Uniwersytet Dzieci w ramach działania CSR jest Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. Wspierani przez firmę pracownicy angażują się w nasze działania, realizują własne zajęcia, a nawet warsztaty dla wolontariuszy. Jeden z pracowników firmy Krzysztof Kminkowski wspomina, że:

Dotychczasowa współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci była i jest dla mnie niezwykłą okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym z dziećmi, które są otwarte na nowe informacje. Jako tata rezolutnego 6-latka doskonale wiem, jak ważne jest poszerzanie dziecięcych horyzontów na świat. Wyzwaniem jest podanie tej wiedzy w takim formacie, który je zaciekawi, pozwoli zrozumieć, a może nawet zmotywuje do jej pogłębiania. Fundacja Uniwersytet Dzieci jest do tego idealną platformą, ponieważ daje wykładowcy swobodę kreowania tego co i jak chce przekazać, wspierając go jednocześnie w zarządzaniu wykładami, logistyce, czy dostarczeniu pomocy dydaktycznych.

W działaniach CSR pracownicy, pracodawca i wybrana przez nich instytucja stanowią grupę. Poprzez wsparcie, współpracę i swoje umiejętności podejmują nowe wyzwania dla wspólnego celu. Oprócz korzyści wewnętrznych w przedsiębiorstwie, CSR wpływa pozytywnie również na wizerunek zewnętrzny. Wspomina o tym Natalia Iwan, pracownik firmy CRIF Sp. z o.o. z którą organizujemy zajęcia z technologii w ramach Uniwersytetu Dzieci w Klasie:

Dzięki uczestnictwu i realizacji projektu Technologie z klasą Fundacji Uniwersytet Dzieci zyskaliśmy nową energię i motywację do pracy. Na zewnątrz, w sektorze finansowym, budujemy wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie w zakresie ochrony danych osobowych i kradzieży tożsamości.

Poczucie, że firma oraz jej pracownicy swoją pracą i zachowaniem przyczyniają się do polepszenia sytuacji w otaczającym nas świecie jest bezcenną wartością. Przyczynia się to nie tylko do budowania doskonałego miejsca pracy, w którym pracownicy czują się dobrze, ale i firmy o mocnym wizerunku na rynku. Trafnie podsumowała to, wcześniej cytowana, Natalia Iwan:

W codziennej pracy każda firma nastawiona jest na zysk. Takie czasy, można by powiedzieć. Jakiekolwiek by jednak były, warto robiąc biznes myśleć dalej, sięgać dalej, poza swój biznes. I nawet jeśli firma wewnętrznie działa odpowiedzialnie, to zostaje jeszcze możliwość rozszerzenia tej odpowiedzialności poza własne biuro. Projekty CSR dają taką możliwość otwarcia się na potrzeby innych grup, nie tylko bezpośrednich klientów.

CSR z Fundacją Uniwersytet Dzieci, czyli co możemy zrobić razem?

Główną wartość, którą możemy dzielić razem, to chęć rozwijania potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać. Co to znaczy w praktyce? Zależy nam, żeby dzieci już na starcie dostawały narzędzia i wiedzę, która pomoże im podejmować decyzje i dokonywać wyborów we współczesnym, dynamicznym świecie. Od początku swojej działalności skupiamy się na takich działaniach, które pozwalały dzieciom twórczo i aktywnie odkrywać świat. Poprzez warsztaty akademickie realizowane przez naukowców wyższych uczelni i specjalistów Uniwersytetu Dzieci odpowiadamy na dziecięcą ciekawość nie tylko dzięki tematyce zajęć, ale również poprzez metodę pracy – Metodę Pytań i Doświadczeń. Metoda bazuje na działaniu naukowym, które w procesie dochodzenia do wiedzy stawia hipotezę, udowadnianą poprzez doświadczenia lub aktywności dzieci tak, by na końcu procesu wyciągnąć wnioski. Metoda kładzie nacisk na działania projektowe, pracę zespołową, kreatywność i przedsiębiorczość. Obecnie działamy już w 5 miastach: Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Olsztyn, a od września również w Gdańsku.

Podziel się wiedzą!

W Fundacji Uniwersytet Dzieci jest wiele obszarów, w których przedsiębiorstwa mogą realizować założenia CSR. Każda firma ma nieopisany potencjał wynikający z doświadczenia i kompetencji pracowników. Dla naszych studentów jest to bogactwo wiedzy i nowych umiejętności. Wraz z naszym wsparciem firma może przygotować warsztaty w ramach naszych zajęć i podzielić się swoją wiedzą. Pracownik może zostać wykładowcą i dzięki temu nasi studenci, już teraz, mogą mieć szansę na rozwinięcie kompetencji przyszłości. Organizacja i prowadzenie zajęć w Fundacji jest jednocześnie rozwojowa i wzbogacająca dla samych prowadzących, jak mówi Krzysztof Kminkowski z Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.:Osobiście czerpię dużo satysfakcji z możliwości przekazywania swojej wiedzy, i mam nadzieję, że dzieci, uczestnicy zajęć, uczą się na naszych spotkaniach, biorąc z nich to, co dla nich najciekawsze.

Swoje doświadczenie pracownicy mogą wykorzystać również do przeprowadzenia szkolenia dla wolontariuszy Fundacji, podczas którego pomogą im rozwinąć przydatne umiejętności. Działać można również przez wsparcie merytoryczne w tworzeniu bezpłatnych scenariuszy lekcji, które są do pobranie dla szkół w całej Polsce. Dzięki takiej pomocy materiały będą jeszcze bardziej profesjonalne i kształcące. Sami pracownicy też mogą stać się wolontariuszami i koordynować sobotnie zajęcia, współpracować z naukowcami oraz opiekować się małymi studentami. Dyrektor zarządzająca biurem Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. we Wrocławiu o współpracy z nami mówi:

Zajęcia oferowane przez Uniwersytet Dzieci przybliżają i objaśniają dzieciom szereg fascynujących zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych. Lekcje odbywają się w nietypowych miejscach, np. w siedzibie naszej firmy przy udziale pracowników Credit Suisse, a forma eksperymentów i ćwiczeń, niezwykle uatrakcyjnia całe przedsięwzięcie, wywołując uśmiech na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dlatego też współpraca pomiędzy Credit Suisse a Fundacją Uniwersytet Dzieci, angażująca także naszych pracowników, jest dla nas wszystkich źródłem olbrzymiej satysfakcji i dumy.

Podaruj lekcje! I zostań Superbohaterem Dzieci

Realizacja programu Uniwersytet Dzieci w Klasie i docieranie do szkół w nawet najmniejszych miejscowościach to nie lada wyzwanie. Dzięki bezpłatnym scenariuszom lekcji, które udostępniamy nauczycielom w całej Polsce, każde dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania czy zamożność rodziny, może uczyć się w inspirujący sposób i rozwijać swój potencjał. Uczestniczka jednego z naszych zeszłorocznych projektów, Pani Jolanta, mówi:Jestem wychowawczynią 22 osobowej klasy. Każdy z moich uczniów ma tzw. “silny charakter” – lubią przewodzić i narzucać swoje zasady podczas zabaw, czy zajęć grupowych. Długo starałam się wypracować w nich umiejętność pracy w grupie. Dziś, po realizacji programu Uniwersytetu Dzieci w Klasie, mogę z całą pewnością stwierdzić, że się udało. Z każdym kolejnym scenariuszem obserwowałam u moich uczniów zmianę. Zmianę w nawiązywaniu relacji z innymi, wzajemnym komunikowaniu się, zgodnym przydzielaniu ról, odnajdywaniu się w grupie i wspólnym dążeniu do osiągnięcia celu. Jestem bardzo dumna z moich uczniów i wiem, że to dzięki realizacji projektu Uniwersytetu Dzieci w Klasie praca zespołowa, kreatywne myślenie nie są moim uczniom obce, a słowo „ja” zamieniło się na słowo „MY”.

Realizacja projektów jest możliwa dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców oraz lokalnych i międzynarodowych firm. Dzięki Twojej pomocy uczniowie z całej Polski mogą rozwijać swoje talenty i pasje podczas zajęć przeprowadzonych w oparciu o nasze scenariusze lekcji. Podaruj lekcje i zostań Bohaterem

Wspieraj naszą działalność statutową

Jako organizacja non profit realizujemy naszą misję dzięki darczyńcom. Wspólnie zapewniamy dzieciom lepszą przyszłość. Dzięki finansowemu wsparciu, które otrzymujemy, jeszcze więcej dzieci może mieć szansę studiować na Uniwersytecie Dzieci i uczestniczyć w zajęciach w ramach projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach w całej Polsce. Wspieraj z nami wspólny cel!

Porozmawiajmy!
Wspólnie znajdziemy przestrzeń, aby razem kształtować przyszłość dzieci.

CSR – czy warto?

Działania Fundacji Uniwersytet Dzieci poznałam działając w niej jako wolontariusz. Obecnie już jako pracownik organizacji, która współpracuje z firmami o wszelkich profesjach, zauważam jak rozwijające i wartościowe może być realizowanie działań poza biurem. Wyjście poza priorytety biznesowe firmy, zaangażowanie pracowników i zauważanie realnego wpływu na rzeczywistość wykonanej pracy sprawia po prostu radość. Wsparcie, które dostajemy od przedsiębiorstw w różnych obszarach pozwala nam zmieniać więcej i docierać dalej w misji zmiany edukacji. Jednocześnie widzę, że jest to satysfakcjonujące również dla samych firm, które pomagając nam, budują swoją prawdziwą wartość (i przewagę!) rynkową.

Autorka: Weronika Żądło

 –Fundacja Uniwersytet Dzieci 

Weronika Żądło

O Łukasz Tylczyński

Ekspert ds. badań i rozwoju. Współorganizator Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych, odpowiedzialny za komunikację medialną, program oraz opiekę nad prelegentami. Realizator największych polskich badań w obszarze przedsiębiorczości rodzinnej: m.in. GUESSS i FACTS. Autor licznych artykułów, raportów i publikacji w obszarze biznesu rodzinnego oraz twórca rankingów firm rodzinnych. Prelegent i moderator paneli tematycznych w obszarze family business. Realizuje projekty związane z popularyzacją przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i na świecie.

Zobacz również

Szacunek dla siebie, szacunek dla innych, odpowiedzialność za swoje czyny – za tymi trzema rzeczami podążaj. ~Dalajlama

Szacunek dla siebie, szacunek dla innych, odpowiedzialność za swoje czyny – za tymi trzema rzeczami podążaj. ~Dalajlama

W dzisiejszym dynamicznie zmieniajacym się świecie, zmieniajacym się niekoniecznie zawsze w dobrym kierunku, słowa wypowiedziane przez Dalajlamę nabierają szczególnego znaczenia. Odpowiedzialność tak dotyczy zarówno osob jak i instytucji, w tym również biznesu. Temat odpowiedzialności społecznej biznesu coraz częściej wkracza „ na salony“. Zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) zyskują nie tylko na popularności jako skuteczne narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw ale przede wszystkim na ważności z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju gospodarek i społeczeństw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.