Strona domowa / Biznes / Najważniejsze mechanizmy Ładu Rodzinnego

Najważniejsze mechanizmy Ładu Rodzinnego

Firmy rodzinne od zawsze istotnie wpływały na polską gospodarkę – dominują również w budowaniu wartości większości światowych gospodarek. Globalnie dwie trzecie firm to biznesy założone lub zarządzanie przez rodziny. Żadna inna forma przedsiębiorczości nie osiąga tak dobrych wyników jak firmy rodzinne: kilka lat temu to one lepiej niż te niezarządzane przez rodzinę poradziły sobie z kryzysem łagodząc skutki wyhamowania gospodarczego. Teraz chcą nie tylko „radzić sobie”, ale być innowacyjne, kreatywne, budować wielopokoleniowe biznesy, być pionierami nowych pomysłów. A najbardziej efektywne są te, które mają wdrożone instrumenty zapewniające siłę firmy i rodziny właścicielskiej; te, które oprócz zwiększenia konkurencyjności i innowacyjnych rozwiązań, szukają profesjonalizacji również w sferze rodzinno – biznesowej.

1. Strategia międzypokoleniowa

To strategia biznesu i rodziny powstała w oparciu o współpracę dwóch pokoleń: pokolenia przejmującego firmę – SUKCESORA oraz pokolenia ustępującego – NESTORA. Łączy w sobie innowacyjne spojrzenie sukcesora z doświadczeniem nestora. Dzięki wspólnie wypracowanej wizji rozwoju firmy sukcesor lepiej poznaje podejście do biznesu, a nestor nabiera zaufania do młodego pokolenia. Powstaje efekt synergii, a firma rodzinna ma większą szansę na skuteczne przeprowadzenie procesu sukcesji z minimalizacją regresu spowodowanego zawirowaniami związanymi ze zmianą pokoleniową.

2. Konstytucja Firmy Rodzinnej

Konstytucja jest ustawą zasadniczą rodziny biznesowej, która w konsekwencji często powoduje stworzenie umowy spółki. Określa się w niej postawę rodziny w zakresie polityki przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej. W konstytucji firmy rodzinnej co do zasady zawarte są reguły postępowania oraz regulacje dotyczące podejmowania decyzji, członkostwa w rodzinie przedsiębiorców oraz procesu sukcesji . Konstytucja jest zbiorem zasad postępowania opracowanym samodzielnie przez członków rodziny i nie ma mocy prawnie wiążącej. Jednakże dokument sporządzony jest wspólnie przez wszystkich członków rodziny, dzięki czemu gwarantuje on w idealnym przypadku zachowanie poczucia wspólnoty i ciągłości rodziny przedsiębiorców trwające przez pokolenia.

Najważniejsze mechanizmy Ładu Rodzinnego

3. Wartości

Wiele przedsiębiorstw rodzinnych wyłania i spisuje wartości, jakim hołduje rodzina przedsiębiorców. Zamieszcza się je w konstytucji firmy rodzinnej lub w innym odrębnym dokumencie. Tego typu karta wartości stanowi dla członków rodziny przedsiębiorców wyznacznik w zakresie postępowania i utrzymywania kontaktów między sobą oraz w ramach przedsiębiorstwa. Zrozumienie i akceptacja wspólnych wartości przez wszystkich członków rodziny pomaga zapobiegać konfliktom . Proces wyłaniania wartości firmy można przeprowadzić dwutorowo: w wąskim gronie rodziny właścicielskiej i zakomunikowanie ich w firmie, bądź poprzez przeprowadzenie warsztatów ze wszystkimi pracownikami firmy i wspólne ich wyłonienie.

4. Rada Rodziny

Rada rodziny służy jako organ kierowniczy na poziomie rodziny. Spektrum zadań rady rodziny jest szerokie, począwszy od kwestii komunikacji i organizacji na poziomie rodziny aż po wspieranie decyzji dotyczących przedsiębiorstwa poprzez oddelegowanie członków rodziny do organów doradczych i nadzorczych firmy. Przyczynia się to do zachowania równowagi w przypadku odmiennych interesów i zapobiega konfliktom.

Najważniejsze mechanizmy Ładu Rodzinnego

5. Ustalone mechanizmy rozwiązywania konfliktów

Mechanizmy rozwiązywania konfliktów to narzędzia prewencyjne i interwencyjnym stosowane w przypadku wystąpienia konfliktu lub w sytuacji zagrożenia jego wystąpienia. Do tego rodzaju mechanizmów należy na przykład zaangażowanie menedżera rodziny lub menedżera ds. rozwiązywania konfliktów czy też zewnętrznego mediatora.

6. Zjazdy rodzinne

W ramach zjazdów rodzinnych regularnie spotykają się wszyscy członkowie rodziny (wspólnicy oraz osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w biznes rodzinny) mając na celu pielęgnowanie kontaktów między sobą oraz wzmacnianie identyfikacji poszczególnych członków rodziny z wartościami i zasadami rodziny i należącego do niej przedsiębiorstwa. Ponadto dzięki tym spotkaniom wspólnicy są regularnie informowani o istotnych aspektach działalności przedsiębiorstwa. Istotnym elementem takich spotkań jest podejmowanie wspólnych aktywności.

Wywiad z Martą Widz, ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego w tematyce Ładu Rodzinnego:

O Magazyn Family Business

Family Business. Zarządzanie firmą rodzinną to pierwszy w Polsce kwartalnik poświęcony profesjonalizacji zarządzania w firmach rodzinnych. Opisujemy case studies, pokazujemy historie firm rodzinnych, piszą u nas czołowi eksperci z całego świata!

Zobacz również

Czy warto wysyłać dzieci do pracy poza firmą rodzinną?

Czy warto wysyłać dzieci do pracy poza firmą rodzinną?

            Czy członkowie rodziny powinni pracować poza firmą rodzinną przed …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.