Strona domowa / Biznes / Makro i Rynek - komentarz Millennium / Makro i Rynek – komentarz Głównego Ekonomisty Banku Millennium

Makro i Rynek – komentarz Głównego Ekonomisty Banku Millennium

Bieżący tydzień na rynkach finansowych

Wynik wyborów parlamentarnych we Włoszech, wskazujący na brak wyraźnego zwycięzcy i groźbę rządu mniejszościowego negatywnie, odbija się na wycenie euro na początku bieżącego tygodnia. Zniżka eurodolara może jednak nie być trwała, ponieważ w tym tygodniu D.Trump zamierza wprowadzić cła na import stali i aluminium. Możliwe działania odwetowe partnerów handlowych USA mogą nasilić obawy inwestorów, dotyczące globalnych wojen handlowych. Szef Komisji Europejskiej zasugerował bowiem możliwość nałożenia taryf na motory Harley Davidson, czy Kentucky Burbon.

W reakcji na wypowiedź J.C.Junckera D.Trump zagroził, że opodatkuje auta pochodzące z Unii Europejskiej, jeżeli Wspólnota zwiększy bariery dla amerykańskich produktów. W dalszej części tygodnia uwaga inwestorów koncentrować się będzie na posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, który przedstawi najnowsze prognozy makroekonomiczne, a prawdopodobnie – zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami – Rada Prezesów dyskutować będzie nad zmianą języka wypowiedzi, by poprawić komunikację z rynkiem. Kurs EUR/PLN w sytuacji zwiększonej awersji do ryzyka – czy to za sprawą wyników wyborów we Włoszech, czy obaw o protekcjonizm – powinien pozostawać na podwyższonych poziomach, choć bariera 4,2030 powinna ograniczać przecenę polskiej waluty. Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej powinno przynieść utrzymanie większości optującej za stabilizacją stóp procentowych w tym roku, choć czynnikiem ryzyka pozostaje publikacja projekcji inflacji i PKB, w sytuacji gdyby okazała się ona bardziej jastrzębia od oczekiwań.Wydarzenia tygodnia

Dynamiczny wzrost inwestycji w 4Q 2017

Według szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wzrost gospodarczy w 4Q 2017 przyspieszył do 5,1% r/r z 4,9% r/r w 3Q 2017. Wynik ten jest zgodny z odczytem flash z dnia 14 lutego br. Odnotowany w 4Q 2017 wzrost PKB jest zatem najwyższy od 6 lat, a struktura wskazuje na szeroki zakres ożywienia gospodarczego. Po raz pierwszy od 3 lat głównym motorem wzrostu były wydatki inwestycyjne, które wzrosły o 11,3% r/r, wobec 3,3% w kwartale poprzedzającym. Sądzimy, że kategoria ta napędzana była głównie przez nakłady infrastrukturalne, współfinansowane przez środki z budżetu Unii Europejskiej. Wysoki wkład do wzrostu gospodarczego miała także konsumpcja indywidualna, która wzrosła o 4,9% r/r, wobec 4,8% r/r w 3Q 2017, czemu sprzyjało wyraźne przyspieszenie wzrostu płac, optymistyczne nastroje oraz niskie stopy procentowe. Dane o rachunkach narodowych w 4Q 2017 pozostają neutralne dla perspektyw polityki pieniężnej w Polsce.

Nieco większy od oczekiwań spadek indeksu PMI w lutym

Indeks PMI obrazujący koniunkturę w polskim przemyśle obniżył się w lutym do 53,7 pkt. z 54,6 pkt. przed miesiącem, a więc nieco bardziej niż wskazywała nasza prognoza na poziomie 54,0 pkt. oraz konsensus rynkowy 54,2 pkt. Jest to najniższa wartość od października 2017 r. Na obniżenie wskaźnika złożyły się m.in. nieco wolniejsze tempo wzrostu zamówień, produkcji oraz zatrudnienia. Najwolniejszy od poł roku wzrost nowych kontraktów jest spójny z zaobserwowaną w tym roku tendencją bardziej łagodnej poprawy koniunktury przemysłowej w strefie euro obrazowaną poprzez wskaźnik PMI. Niemniej odczyt ten nadal kształtuje się solidnie powyżej 50 pkt., wskazując na ożywienie w polskim przemyśle. Dane te są nieco mniej korzystne dla dalszych perspektyw koniunktury w krajowym przemyśle niż przed miesiącem, gdy wzrost zamówień był najszybszy od trzech lat.

Ubiegły tydzień na rynkach finansowych

To nie był udany tydzień dla złotego. Jedynie poniedziałkowa sesja zakończyła się umocnieniem polskiej waluty. W kolejnych dniach kurs EUR/PLN zwyżkował osiągając w piątek poziom 4,20 a cztery z rzędu wzrostowe sesje to pierwsza taka seria w tym roku.

Pełen komentarz do pobrania: TU – Komentarz Tygodniowy
________________________________________________________________

Niniejsza analiza jest publikacją marketingową i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. („Bank”), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi ona (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

O Grzegorz Maliszewski

Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista Banku Millennium. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doradzał też agendzie ONZ do spraw rozwoju (UNDP). Zwycięzca rankingu „Parkietu” na najlepszego ekonomistę 2014 r., laureat konkursu NBP i „Rzeczpospolitej” na najlepszego analityka 2013 r.

Zobacz również

Millennium Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista Banku Millennium

Makro i Rynek – komentarz Głównego Ekonomisty Banku Millennium

   Bieżący tydzień na rynkach finansowych Na rynkach dominuje nastrój oczekiwania na najważniejsze wydarzenie tego …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *