Strona domowa / Biznes / Firma z branży oświetleniowej i wartości zapisane w jej DNA

Firma z branży oświetleniowej i wartości zapisane w jej DNA

Biznes na całym świecie nieustannie zmienia się i ewoluuje składając hołd coraz to nowszym koncepcjom sukcesu. To, jaką drogę do celu obierają poszczególne organizacje zależy od bardzo wielu czynników: od charakterystyki branży i poszczególnych rynków, od kultury organizacyjnej i stylu przywództwa, od wyznaczonych celów czy wreszcie od tego, jakie są korzenie przedsiębiorstwa.  W przypadku Grupy Kapitałowej LUG S.A. ten ostatni czynnik bardzo silnie zdeterminował kierunek, w którym zmierza firma i wybór zarządzania przez wartości  jako dominującej idei przyświecającej wszystkim obszarom jej działalności.

Korzenie LUG

LUG jest spółką rodzinną, której początki sięgają przełomowego 1989 roku, gdy Panowie Wtorkowscy – ojciec i syn – założyli firmę działającą w branży oświetleniowej. Korzenie ich przedsiębiorczości i kultu pacy sięgają jednak dużo dalej w głąb rodzinnego drzewa genealogicznego. Przez ostatnie 27 lat firma przebyła rewolucyjną drogę od kilkuosobowej spółki do międzynarodowej grupy kapitałowej posiadającej 5 spółek zależnych i działającej na kilkudziesięciu rynkach zagranicznych. To, co pozostało stałe, to wartości które od początku przyświecały Ryszardowi Wtorkowskiemu i jego ojcu, a później również jego żonie Iwonie Wtorkowskiej. Małżeństwo przekazało je później swoim synom – Erykowi i Jakubowi, przyszłym sukcesorom. To one ukształtowały organizację, rozprzestrzeniły się wśród pracowników i dziś tworzą silny, spójny fundament LUG.

– Przez lata staraliśmy się nie tylko przekazać nasze wartości członkom rodziny, ale też przekazać je wszystkim ponad 500 pracownikom, bo wierzymy, że silny kręgosłup moralny wsparty przedsiębiorczością i odpowiedzialnością jest fundamentem sukcesów biznesowych i osobistych – mówi Iwona Wtorkowska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej LUG S.A. i wieloletni Szef obszaru HR.

Dzięki takiemu podejściu proces wyłaniania wartości w firmie przebiegał bardzo naturalnie i intuicyjnie.

Wartości w zarządzaniu firmą rodzinna

Zarządzanie biznesem ewoluowało przez lata. Popularne we wczesnych początkach XX stulecia zarządzanie przez instrukcje przekształciło się w zarządzanie celami w okolicach roku 1960, aby na początku XXI wieku przekształcić się w zarządzanie przez wartości. W dzisiejszych czasach to właśnie wartości motywują pracowników. Proces wyłaniania wartości w firmie LUG przebiegał oddolnie, czyli poprzez warsztaty i ankiety ze wszystkimi pracownikami. Tak przeprowadzony proces pozwala na połączenie indywidualnych wartości pracowników z wartościami rodzinny założycielskiej, dzięki czemu wypracowany system wartości nie wywołuje przewrotu w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podczas wdrażania – wdrożenie się w nowy system przychodzi pracownikom niezwykle naturalnie.

Wyłanianie wartości

Mimo silnych wartości założycielskich, Rodzina Wtorkowskich zdecydowała się na oddolny model wyłaniania wartości organizacji, odchodząc tym samym od odgórnego wprowadzania swoich osobistych wartości. W 2016 roku uruchomiono w LUG projekt „Drzewo wartości”, którego celem było wyłonienie wartości firmy. Odbyło się to poprzez serię indywidualnych wywiadów z pracownikami firmy na różnych szczeblach. Założeniem było przebadanie 100% pracowników firmy.

Projekt realizowany był na każdym szczeblu organizacyjnym firmy, począwszy od Działu Produkcji, na Zarządzie skończywszy. Wartości wyłonione i ujęte w „Drzewie wartości” stały się fundamentem strategii rozwoju firmy oraz częścią codziennego życia organizacji.

– Chcemy zrobić to dokładnie i rzetelnie, ponieważ to, co wypracujemy teraz, będzie nam służyło w najbliższych latach w celu poprawienia jakości oraz atmosfery panującej w firmie – dodaje Eryk Wtorkowski, pomysłodawca projektu.

W budowaniu marki firmy rodzinnej kluczową rolę odgrywają wartości – stabilne i uniwersalne, które trzeba pielęgnować i na których można budować firmę w perspektywie długoterminowej, poprzez generacje. Wartości powinny wynikać z tego, co jest ważne dla wszystkich członków rodziny reprezentujących firmę oraz integrować wszystkich pracowników. Wierność wartościom to największa siła firmy rodzinnej stanowiąca o jej przewadze konkurencyjnej – dr Adrianna Lewandowska, Partner Zarządzający w Lewandowska i Partnerzy.

W jaki sposób wartości były wyłaniane? Ten proces został podzielony na kilka etapów. Zainicjowany został podczas warsztatu strategicznego, w których uczestniczył Zarząd Firmy. Wyłonione zostały na nim wartości właścicieli oraz kadry zarządzającej. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie warsztatów z pracownikami firmy. Proces wyłaniania wartości prowadzony był pod nadzorem dwóch ekspertów z Instytutu Biznesu Rodzinnego – dr Adrianny Lewandowskiej oraz Michała Wojewody. Następnie wszyscy pracownicy, którzy nie mogli wziąć udział w warsztatach, otrzymali specjalnie skonstruowane do tego celu narzędzie – „Giełda Wartości LUG”. Ponadto każdy z pracowników firmy miał możliwość zidentyfikować i podzielić się wartościami, którymi kieruje się w życiu, w pracy i w relacjach z bliskimi. W ten sposób metodą „od ogółu do szczegółu” zostało wyodrębnionych 5 najważniejszych wartości, które reprezentują artefakty, emocje, zwyczaje i rytuały wszystkich Pracowników LUG.

– Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, gdy już na warsztatach strategicznych, zupełnie niezależnie od rodziny założycielskiej, kadra zarządzająca wskazała wartości w pełni spójne z naszymi osobistymi. Gdy wyniki ankiet i pozostałych warsztatów wskazały na analogiczne wartości zyskałem poczucie, że jako ludzie w organizacji nie tylko mamy wspólny cel, ale także jedno DNA, które determinuje to, w jaki sposób chcemy ten cel osiągnąć – opowiada Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A. i spółek zależnych.

Zarządzanie przez wartości

Wdrożenie zarządzania przez wartości jest jasnym sygnałem dla pracowników, ale także dla otoczenia firmy, że w codziennej działalności operacyjnej liczy się sposób realizacji dążeń, przejrzystość, rzetelność, poszanowanie drugiego człowieka oraz odpowiedzialność społeczna – Michał Wojewoda, Analityk Biznesowy w Lewandowska i Partnerzy.

Peter Drucker powiedział, że nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć. W przypadku wartości nie można zarządzać czymś, czego się nie zna. Dlatego wyłonienie wartości – czyli poznanie 5-6 wspólnych wartości przyświecających w pracy wszystkim pracownikom w firmie – to pierwszy krok do wdrożenia zarządzania przez wartości. Należy pamiętać, że wartości są integralną częścią kultury organizacyjnej firmy. A zarządzanie nimi koncentruje się w wokół dwóch grup wartości: organizacyjnych i osobowych, dlatego metoda wyłaniania wartości poprzez warsztaty ułatwia następnie wdrażanie wartości.

Wyłonione wartości stały się integralną częścią nowej strategii Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2017-2020, a także podstawą filozofii zarządzania przez wartości, która począwszy od 2017 roku jest sukcesywnie wdrażane w życie.

– Zarządzanie przez wartości jest czymś więcej niż prostą metodą zarządzania. To koncept oparty na filozofii działania, która przenika wszystkie wymiary funkcjonowania organizacji. Jej przewagą jest możliwość osiągnięcia pełnego potencjału organizacji jako efektu harmonijnego rozwijania w oparciu o wartości potencjału wszystkich pracowników – wyjaśnia Eryk Wtorkowski.

Autor: Monika Bartoszak, Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji, LUG S.A.

O Magazyn Family Business

Family Business. Zarządzanie firmą rodzinną to pierwszy w Polsce kwartalnik poświęcony profesjonalizacji zarządzania w firmach rodzinnych. Opisujemy case studies, pokazujemy historie firm rodzinnych, piszą u nas czołowi eksperci z całego świata!

Zobacz również

Jacy pracodawcy wygrywają walkę o talenty w dobie AI? Wyniki konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie | Człowiekowi"

Jacy pracodawcy wygrywają walkę o talenty w dobie AI? Wyniki konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie | Człowiekowi”

Kolejny rok Instytut Biznesu Rodzinnego był Partnerem Strategicznym konkursu Family & Human Wellbeing Humanites Award …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.