Strona domowa / Dariusz Piróg

Dariusz Piróg

Dariusz Piróg
Partner zarządzający / adwokat w Patpol Legal. Dariusz Piróg specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i sporach sądowych. Zajmuje się obsługą spraw dotyczących naruszeń patentów znaków towarowych i wzorów jak również spraw o naruszenie praw autorskich i dotyczących nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje swoich Klientów zarówno przed sądami cywilnymi jak i karnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

Ile tracimy nie dbając o własność intelektualną naszej firmy?

Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z potrzeby zabezpieczenia swojego majątku czy konieczności wywiązywania się z ciążących na nich zobowiązań podatkowych. Zdecydowanie mniej ma świadomość wagi odpowiedniej ochrony własności intelektualnej, która niejednokrotnie jest najbardziej wartościowym aktywem przedsiębiorstwa. Mowa między innymi o znakach towarowych, patentach, prawach z rejestracji wzorów przemysłowych czy prawach …

Czytaj więcej »