Strona domowa / Bez kategorii / Strategie rozwoju w warunkach gospodarki wolnorynkowej

Strategie rozwoju w warunkach gospodarki wolnorynkowej

Wzrost wewnętrzny, a zewnętrzny

Przedsiębiorstwa działające w warunkach gospodarki wolnorynkowej muszą nieustannie planować i wdrażać strategie rozwoju. Intensywna konkurencja sprawia, iż warunkiem niezbędnym do przetrwania przedsiębiorstw staje się ciągły rozwój oraz dostosowywanie do nieustannie zmieniającego się otoczenia. Długoterminowy cel przedsiębiorstw, czyli wzrost ich wartości, można w zależności od obranej strategii, osiągnąć dwojako.
Wzrost wewnętrzny, określany również jako rozwój organiczny, opiera się na rozwoju potencjału przedsiębiorstwa poprzez inwestycje finansowe. Może on polegać na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju sieci dystrybucji czy tworzenie nowych filii przedsiębiorstwa.

Przez wzrost zewnętrzny rozumie się natomiast przeciwieństwo wzrostu wewnętrznego. Jest to różnego rodzaju współpraca z innymi przedsiębiorstwami w celu osiągnięcia korzyści biznesowych. Jako dwie główne drogi wzrostu zewnętrznego wyróżnia się fuzje i przejęcia, które pozwalają na kontrolowanie czynników produkcji należących pierwotnie do innych firm.

Wybór strategii rozwojowej jest uwarunkowany wieloma czynnikami, do których zaliczyć można m.in. charakterystykę rynku, na którym działa dane przedsiębiorstwo lub rynku, na który planuje ono wejść, dostępne środki, skłonność do podejmowania ryzyka czy cykl życia produktu.

Fuzje i przejęcia

Doskonałą alternatywą do dalszego wzrostu organicznego są transakcje fuzji i przejęć. Dają one ogromny potencjał wzrostowy i są pewnego rodzaju „drogą na skróty”, ponieważ pozwalają pominąć wieloletni proces budowania przedsiębiorstwa od zera, a także osiągnąć znaczące efekty synergii oraz korzyści skali. Zdarzają się również sytuacje, w których zakup danej firmy czy przeprowadzenie z nią fuzji to jedyna droga, aby pozyskać unikalne zasoby, nowe rynki zbytu, czy konkretnych dostawców i odbiorców.

Nie można jednak zapominać o tym, iż fuzje i przejęcia są stosunkowo ryzykownym oraz kosztownym przedsięwzięciem. Nie każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na przeprowadzenie takiego procesu ze względu na wysokie potrzeby finansowe z nim związane. Zakup przedsiębiorstwa to jedynie część całego procesu, ponieważ bardzo istotna jest faza potransakcyjna. Efektywne wdrożenie przedsiębiorstwa nabywanego w strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa nabywającego wymaga skrupulatnej analizy nabywanego, a także wiedzy, cierpliwości oraz odpowiednich umiejętności kadry zarządzającej.

Pomimo niewątpliwych wad fuzje i przejęcia mogą znacznie przyspieszyć wzrost przedsiębiorstwa w stosunku do rozwoju organicznego. Efektywnie przeprowadzone mogą dać natychmiastową przewagę konkurencyjną, pozwalają zwiększyć skalę działalności oraz zmniejszyć ryzyko operacyjne, a tym samym doprowadzić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Autor: Michał Malarski – Młodszy Analityk

O CMT Advisory

CMT Advisory
Potencjałem CMT Advisory są ludzie. Łączymy pracę z pasją zawodową. Akademicka wiedza wsparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym dają gwarancję najwyższej jakości i profesjonalizmu. CMT ADVISORY redaguje sekcję finansową serwisu serwisu familybusiness.pl.

Zobacz również

Fundacja rodzinna dla polskiego biznesu – sposób na udaną sukcesję

Temat sukcesji staje się coraz bardziej popularny w kręgach przedsiębiorców prowadzących firmę rodzinną, niezależnie od …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.