Strona domowa / Biznes / Makro i Rynek - komentarz Millennium / Makro i Rynek – komentarz Głównego Ekonomisty Banku Millennium

Makro i Rynek – komentarz Głównego Ekonomisty Banku Millennium

Bieżący tydzień na rynkach finansowych

Przed nami intensywny tydzień z dodatkową porcją ryzyka politycznego. Do kwestii sporu pomiędzy Komisją Europejską, a Włochami, negocjacji brexitowych i wojen handlowych dołączą bowiem jutrzejsze wybory do amerykańskiego Kongresu. Z sondaży wynika, że Republikanie mogą utrzymać kontrolę nad Senatem, ale stracą większość na rzecz Demokratów w Izbie Reprezentantów. Z wydarzeń ekonomicznych najważniejsze dla sentymentu inwestycyjnego będzie posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz publikacje indeksów PMI dla sektora usług w strefie euro. Dla krajowych aktywów uzupełnieniem wydarzeń globalnych będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które – pomimo przedstawienia założeń najnowszej projekcji inflacji i PKB – nie powinno w istotny sposób różnić się od wrześniowej retoryki, stąd jego wpływ na złotego i SPW oceniamy jako marginalny.

Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia

Polityka pieniężna i jej perspektywy bez zmian w Polsce…

W dniach 6-7 listopada odbędzie się posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego jej członkowie zapoznają się z listopadową projekcją PKB i inflacji CPI. Biorąc pod wagę prezentowany przez większość w tym gremium silny forward guidancewskazujący na stabilizację stóp procentowych przez dłuższy czas, stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego nie ulegną zmianie. Również projekcja makroekonomiczna NBP nie powinna przynieść dużych zaskoczeń, co jest zgodne ze wyrażanym wcześniej stanowiskiem prezesa banku A.Glapińskiego. Niemniej bardzo ciekawym dla oceny aktualności prezentowanych oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej będą prognozy, oprócz wzrostu gospodarczego i dynamiki cen konsumenta, również płac, zatrudnienia oraz presji kosztowej w gospodarce. Decyzję dotyczącą stóp procentowych poznamy we środę, najprawdopodobniej wczesny popołudniem.

… a także w Stanach Zjednoczonych

Natomiast w dniach 7-8 listopada będzie miało miejsce posiedzenie Fed. Oczekiwania rynkowe wskazują na brak zmian stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Uwaga rynku skupi się zatem na komunikacie po posiedzeniu dla oceny perspektyw dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. Obecnie oczekiwania jego członków wskazują na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych w tym roku oraz trzy kolejne w 2019 r. Scenariusz ten wydaje się aktualny biorąc pod uwagę szacunki szybkiego wzrostu gospodarczego w 3Q 2018 r, a także kontynuacji korzystnej sytuacji na rynku pracy: bardzo niskiej stopy bezrobocia i rosnącej dynamiki wynagrodzeń.


Niniejsza analiza jest publikacją marketingową i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. („Bank”), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi ona (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

O Grzegorz Maliszewski

Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista Banku Millennium. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doradzał też agendzie ONZ do spraw rozwoju (UNDP). Zwycięzca rankingu „Parkietu” na najlepszego ekonomistę 2014 r., laureat konkursu NBP i „Rzeczpospolitej” na najlepszego analityka 2013 r.

Zobacz również

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach kredytu na innowacje technologiczne

8 października ruszył nabór wniosków do V konkursu na dofinansowanie projektów w ramach kredytu na …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.