Strona domowa / Biznes / Makro i Rynek - komentarz Millennium / Makro i Rynek – komentarz Głównego Ekonomisty Banku Millennium

Makro i Rynek – komentarz Głównego Ekonomisty Banku Millennium

Bieżący tydzień na rynkach finansowych

Rozpoczynający się tydzień obfituje w istotne wydarzenia. W centrum uwagi rynków finansowych pozostanie czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, które mimo, iż prawdopodobnie przyniesie utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, to inwestorzy będą wrażliwi na jakiekolwiek wzmianki na temat możliwego końca programu skupu aktywów w strefie euro. Uzupełnieniem kalendarza makroekonomicznego będzie wstępny odczyt amerykańskiego PKB w pierwszym kwartale. Z geopolitycznego punktu widzenia kluczowy będzie piątkowy szczyt poświęcony denuklearyzacji Korei Północnej. Potencjalny wpływ tych wydarzeń może okazać się prodolarowy, w szczególności, gdyby w kontekście ECB nie padły żadne wskazówki, PKB okazało się lepsze, a napięcie wokół rozmów z Koreą Północną skutkowało zwyżką awersji do ryzyka premiującą aktywa safe-haven. Na dzisiejszym otwarciu złoty kontynuuje przecenę z ubiegłego tygodnia kierując się w stronę poziomu 4,20. Na rynkach globalnych uwagę zwraca powrót 10-latki amerykańskiej w okolice 3,0%, co związane jest z rosnącymi wraz z cenami ropy naftowej oczekiwaniami inflacyjnymi w USA.

Wydarzenia tygodnia

Posiedzenie EBC w oczekiwaniu na zmianę forward guidance

W czwartek Rada Prezesów ogłosi decyzję dotyczącą poziomu stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego. Biorąc pod uwagę fakt, że inflacja HICP nadal kształtuje się poniżej celu inflacyjnego EBC (poniżej, ale blisko 2% r/r) oraz oczekiwań powolnego jej wzrostu można spodziewać się utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. W centrum uwagi inwestorów pozostaną natomiast komentarze prezesa EBC Mario Draghiego dotyczące perspektyw prowadzonego przez bank programu skupu aktywów.

Oczekiwany spadek tempa wzrostu PKB w USA w Q1 2018

W piątek zostanie opublikowany pierwszy szacunek PKB w Stanach Zjednoczonych w Q1 2018. Konsensus rynkowy wskazuje na nieznaczny spadek tempa wzrostu gospodarczego z 2,9% kw/kw w ujęciu zannualizowanym w Q4 2017 do 2,1% kw/kw, co byłoby najniższą wartością od roku. Niemniej perspektywy dla wzrostu PKB pozostają korzystne, w szczególności dla spożycia gospodarstw domowych, co powiązane jest bardzo dobrą sytuacją na tamtejszym rynku pracy: rosnącymi płacami i zatrudnieniem, niskim bezrobociem i w konsekwencji z dobrymi nastrojami konsumenckimi gospodarstw domowych.

Pełen komentarz do pobrania: Komentarz Tygodniowy
________________________________________________________________

Niniejsza analiza jest publikacją marketingową i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. („Bank”), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi ona (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

O Grzegorz Maliszewski

Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista Banku Millennium. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doradzał też agendzie ONZ do spraw rozwoju (UNDP). Zwycięzca rankingu „Parkietu” na najlepszego ekonomistę 2014 r., laureat konkursu NBP i „Rzeczpospolitej” na najlepszego analityka 2013 r.

Zobacz również

Millennium Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista Banku Millennium

Makro i Rynek – komentarz Głównego Ekonomisty Banku Millennium

Bieżący tydzień na rynkach finansowych Podwyższenie perspektywy ratingu Polski przez agencję Standard and Poor’s – …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *